Досягнення малюка

Мої досягнення (перший місяць)

Iнтелектуальнi
Рухливий протягом однiєї з десяти годин.
Бiльшiсть часу маю байдужий вигляд.
Пам’ятаю речi, якi протягом кiлькох секунд з’являються повторно.
Кричу, коли потребую допомоги.
Замовкаю, якщо беруть на руки.

Детальніше...

 

Мої досягнення (другий місяць)

Iнтелектуальнi

Розрiзняю “свої” та “чужi” голоси, обличчя, смаки.
Координую вiдчуття, цiлеспрямовано повертаю голiвку на звук, до “улюбленої” грудi.
Вивчаю власнi рухи.
Проявляю активнiсть, передчуваючи улюбленi процедури (годування, купання, прогулянку).

Детальніше...

 

Мої досягнення (третій місяць)

Iнтелектуальнi
Демонструю першi прояви пам’ятi. Очiкую на час годування.
Дослiджую своє обличчя, очi та ротик за допомогою руки.
Припиняю смоктати, коли прислуховуюся до чогось цiкавого.
Вiдрiзняю звуки розмови вiд iнших звукiв.

Детальніше...

 

Мої досягнення (четвертий місяць)

Iнтелектуальнi
Активний перiод по годинi й бiльше в денний час мiж перiодами сну.
Маю короткотривалу пам’ять вiд п’яти до семи секунд.
Посмiхаюсь i вокалiзую бiльше в присутностi людей, нiж на самотi.
Полюбляю створювати новi звуки та iмiтувати знайомi тони.

Детальніше...

 

Мої досягнення (п’ятий місяць)

Iнтелектуальнi
Вимовляю кiлька голосних (а, е, i, и) i приголосних (д, б, м, к ) звукiв, пробую поєднати їх у склади.
Можу вiдрiзнити себе вiд iнших у дзеркалi.
Оглядаюся в новому примiщеннi.
Бажаю доторкатися, хапати, трясти, смоктати будь-який предмет, що потрапляє до рук.
Спостерiгаю за предметом, який падає.
Вдоволення проявляю пищанням, гарчанням, вищанням.
Прагну iмiтувати почутi звуки, побаченi рухи.

Детальніше...

 

Мої досягнення (шостий місяць)

Iнтелектуальнi
Маю мiнливий настрiй i рiзнi емоцiї.
Збiльшую кiлькiсть вдалих за вимовою звукiв, поєдную їх у склади.
Можу порiвнювати при спогляданнi два рiзних предмети.
Люблю спостерiгати певний час за предметом, що рухається (наприклад, за машиною, людиною тощо).

Детальніше...

 

Мої досягнення (сьомий місяць)

Iнтелектуальнi
Можу концентрувати увагу, зупиняючись на деталях.
Iмiтую звуки.Вимовляю склади: “ма“, “мо“, “да“, “дi“, “та“.За одним подихом можу з’єднати кiлька звукiв.
Розумiю, що предмети не ламаються, якщо ними стукати по чомусь твердому.
Починаю аналiзувати власнi дiї.
Асоцiюю дитя на картинцi або фото iз собою i демонструю це звуками.
Охоче граюся iграшками, якi видають звуки (калаталки, пищалки, музичнi скриньки).

Детальніше...

 

Мої досягнення (восьмий місяць)

Iнтелектуальнi
Можу пам’ятати останнi подiї.
Обстежую об’єкти всiма органами чуття, аналiзую тривимiрнi предмети.
Вирiшую свої найпростiшi проблеми: як дiстати iграшку, що знаходиться на вiдстанi простягнутої руки.
Комбiную однi прояви поведiнки з iншими для прояву нових емоцiй.
Можу сказати “мама”, “баба”, “тата”.
Можу гратися в iгри типу “де ти?” або “спiймай мене”.

Детальніше...

 

Мої досягнення (дев'ятий місяць)

Iнтелектуальнi
Не люблю “нудних” iгор, в яких повторюється проста дiя.
Пам’ятаю гру, якою розважався попереднього дня.
Можу виконувати нескладнi прохання.
Боюся висоти, об’ємного простору.
Можу сказати “мама”, “баба”, “тата”, “дай”, “на”, “ам”.
Можу гратися в iгри типу “Великий-великий” або “Де ти?”.

Детальніше...

 

Мої досягнення (десятий місяць)

Iнтелектуальнi
“Професiйно” iмiтую дiї iнших: “чищу” зубки зубною щiткою.
Можу повторювати пiдряд “ланцюжок” простих складiв, нiби-то вiдповiдаючи на задане запитання.
Розумiю i можу виконувати простi прохання.
Можу вiдкривати якiсь мiсткостi, аби дослiдити, що всерединi.
Цiкавлюся складанням чогось докупи (пiрамiдки, кубики, кiльця).

Детальніше...

 

Мої досягнення (одинадцятий місяць)

Iнтелектуальнi
Пов’язую названi предмети з простором їх iснування (“лiтак – у небi”).
Iмiтую iнтонацiї розмов дорослих.
Порiвнюю спроможнiсть виконання дiй правою i лiвою половинами тiла.
Розмовляю, повторюючи “ланцюжок” простих складiв.

Детальніше...

 

Мої досягнення (дванадцятий місяць)

Iнтелектуальнi
Розумiю вказiвки i бiльшiсть iз того, що менi говорять.
Можу сказати простi словосполучення, якi складаються з двох слiв (“мама да”).
Впiзнаю тварин на картинках у книжцi.
Пам’ятаю подiї впродовж тривалого часу.

Детальніше...

 

Фотогалерея

Замовте журнали

Free Joomla Templates by JoomlaShine.com